ประวัติ "หลวงพ่อโสธร"
 
หลวงพ่อโสธร คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ตำนานเล่าว่าท่านเป็นพระพุทธรูปองค์กลางในพระพุทธรูปสามพี่น้อง
ลักษณะเป็นศิลปะล้านนา ผู้ใดเป็นผู้สร้างไม่แน่ชัด ในกาลต่อมาได้เกิดยุคเข็ญกรุงศรีอยุธยา
ได้ถูกกองทัพพม่ายกทัพเข้าตี ถึงครั้งที่ ๗ จึงแตก วัดวาอาราม และบ้านเมืองถูกเผาวอดวาย
ด้วยบารมีอันแก่กล้าของหลวงพ่อทั้งสามท่าน  จึงแสดงอภินิหารในช่วงน้ำหลาก ลอยผุดทวนกระแสน้ำ
ให้ปรากฎเห็นกลางลำน้ำบางปะกง โดยชาวบ้านได้อัญเชิญท่านขึ้นจากลำน้ำ
ซึ่งขนานนามบริเวณนั้น ว่า "สามพระทวน"...
 
   อ่านต่อ   
 


พิธีมหาพุทธาภิเษก "หลวงพ่อโสธร"

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ กรมราชทัณฑ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดสร้างพระพุทธรูป
"หลวงพ่อโสธร รุ่นเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ"

ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์
"งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘"

ประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูป ประดับด้านหลังเหรียญและด้านหลังพระผง
ตามหนังสือเลขที่ รล ๐๐๑๐/๙๙๓๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
ทรงกำหนดวันเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูป "หลวงพ่อโสธร"
ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา


การจัดสร้างพระพุทธรูป "หลวงพ่อโสธร"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ
เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชฑัณฑ์
เพื่อพัฒนากิจการของโรงพยาบาลฯ
นำไปสู่การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสวัตถุมงคล


พระพุทธรูป "หลวงพ่อโสธร"
ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
เนื้อทองเหลือง ปิดทองคำเปลวแท้ทั้งองค์
พระกริ่ง "หลวงพ่อโสธร"
เนื้อทองคำ
เหรียญ "หลวงพ่อโสธร"
เนื้อทองคำ


พระพิมพ์ "หลวงพ่อโสธร"
(ผงจำปีสิรินธร) หน้าทอง


© 2016 TUARSA.com. All rights reserved.